ATT BO I STADSHUSLUNDEN

Från stadshus till bostadshus

Ut flyttar politiker och kommunaltjänstemän, in kommer nya bostadsrätter och hyresrätter. Där Sundbybergs stadshus tidigare stod vid Kavallerivägen byggs nu sammanlagt fem bostadshus. En socialt utformad gård öppnar sig mot intilliggande parkmark och i bottenplan mot den omgjorda stadsgatan inryms butikslokaler.

När det bestämdes att Sundbybergs gamla stadshus i Rissne skulle ersättas av nya bostäder utlystes en tävling för att hitta rätt lösning. Vann gjorde Einar Mattssons variationsrika kvarter som kombinerar två avlånga så kallade lamellhus mot Kavallerivägen respektive Rissneleden med tre något högre punkthus mot naturmarken på andra sidan gården.

Gathörnet omvandlas genom att de två vägarna nu ska göras om till stadsgator. Dessutom tillskapas en mindre torgbildning tvärsöver Kavallerivägen där det kommer att finnas lokaler för butiker och serviceinrättningar. Gatans karaktär som huvudstråk upp mot Rissne torg förstärks ytterligare när tvärbanan kommer på plats inom några år.

Naturlig växtlighet på sedumtak

Smidig vardag i smakfulla hus

I det nya bostadskvarteret inryms 64 hyresrätter i huset längs med Rissneleden. Brf Stadshuslundens 198 bostadsrättslägenheter fördelas på de övriga husen. Praktiskt för barnfamiljer blir att hyreshuset kommer att ha en förskola i bottenplanet. Det underjordiska garaget har ca 140 p-platser och tunnelbanan ligger mindre än 300 meter från porten. Här kan vardagen flyta på smidigt.

Einar Mattssons hus får smakfulla fasader i lertegel i olika nyanser. Husen mot gatan blir ljusa och de högre punkthusen mörkt bruna. Det variationsrika intrycket förstärks av ett taklandskap som bjuder på både platta tak och vinklade så kallade sadeltak. Samtliga tak på de lägre husen blir sedumtak, vilket ökar grönskan och stärker den biologiska mångfalden.

Gården utformas för att ge möjligheter till trevliga möten mellan boende och öppnar sig generöst mot den omgivande naturen. När husen byggs ingår också en konstsatsning som kommer att sätta sin speciella prägel på kvarteret.

Här finns något för alla

Interiört håller husen hög standard på utformning och materialval, från de luftiga, inbjudande entréerna till exklusiva detaljer inne i lägenheterna, som enstavs ekparkett och köksbänkskivor i sten. Alla lägenheter utrustas med egen tvättmaskin och smarta planlösningar gör att du kommer att få maximalt ut av kvadratmetrarna.

Fördelningen mellan olika lägenhetsstorlekar är blandad. Här finns något som passar alla – ettor, tvåor, treor och en variation av fyror. Lägenheterna på bottenplanet får väl tilltagna privata uteplatser som skänker radhuskänsla. Många lägenheter högre upp i husen får en vacker panoramautsikt mot söder. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats och några även balkonger åt två håll.

Den organiska formen som kommer att användas i varierade färger på delar av gårdens hårdgjorda asfalterade ytor för tankarna till en ringlande växtslinga.

Konst kopplar till naturen

När Einar Mattsson bygger nya bostäder ingår det alltid konstnärlig utsmyckning i projektet. Denna ska vara specifikt anpassad till platsen och får gärna ha en extra funktion utöver det rent estetiska. Vårt mål är att de som bor i området ska uppskatta konsten i sin vardag.

För kvarteret där Stadshuslunden ligger är det konstnären Johanna Karlsson som har fått i uppdrag att ta fram den konstnärliga utsmyckningen. Naturen är ett återkommande tema i hennes konst. Det ligger mycket väl i samklang med de nya bostädernas nära koppling till parkmarken inpå knuten.

Hennes konstnärliga utsmyckning bygger på en organisk form som slingrar sig ut från kvarterets grönområden och in i stadsrummet. Den formmässiga växligheten samspelar med den verkliga och bryter samtidigt av mot innergårdens hårdgjorda yta.


ATT BO I STADSHUSLUNDEN

Klimatsmart app & digital bopärm

Klimatsmart app och digital bopärm

I Stadshuslunden får du också ett miljöanpassat boende. Husen är projekterade efter standarden Miljöbyggnad Guld och får bra energivärden som ligger långt under vanliga nivåer. El- och varmvattenförbrukningen mäts individuellt för varje lägenhet. För dig som vill leva miljövänligt är det enkelt att hålla koll på din egen förbrukning. Ladda bara ner vår app EM-Energikollen så kan du följa den i realtid.

Vi gör det även lätt för dig att hålla reda på dokument och information
som rör ditt boende genom att lägga in detta i en digital bopärm.


ATT BO I STADSHUSLUNDEN

Teknisk beskrivning

GrundläggningPlatta på mark, delvis på packad botten och delvis grundlagd med pålar
YtterväggarPrefabricerade betongelement
BjälklagHåldäckselement betong
Bärande stommeBetongväggar
YttertakSedum på lameller, takduk på punkthus
Lägenhetsskiljande väggarBetong alt gips
InnerväggarGips
YtterdörrSäkerhetsdörr med varmförzinkad yta
FönsterTräfönster med utsida av aluminium, 3-glas
EntrépartierLokalpartier i aluminium och glas. Bostadsentréer i trä och glas
EntréhallTerrazzogolv, ljusgråa väggar med trädörrar samt träbeklädda väggar med ljusgrå dörrar
HisshallarTerrazzogolv, ljusgråa väggar med trädörrar
Invändiga dörrarSläta fabriksmålade inom lägenheter, ståldörrar till allmänna utrymmen
HissEn hiss per trapphus
UppvärmningFjärrvärme
El5-ledarsystem med lägenhetscentral inom lägenheten. Centralen är försedd med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Varje lägenhet förses med mätning av el debiterad av föreningen utifrån faktisk förbrukning.
PassersystemAptus
VentilationFrån- och tilluftsventilation med värmeåtervinning
VattenKallvatten ingår i månadsavgiften. Individuell mätning och debitering tillämpas för varmvatten.
TV/tele/dataFiber till varje lägenhet. Datauttag finns i alla rum. Bredbandsbolaget är leverantör av fiber och tv. Bredband 250/100 Mbit debiteras separat. Must carry-kanaler ingår i månadsavgiften.

Vill du bo i Stadshuslunden?