OMRÅDET

Kombinationen av grönska och stad

När Kavallerivägen nu omvandlas till stadsgata med spårvagnar (tvärbanan) och butiker utvecklar Einar Mattsson de första nya bostadshusen.

Ny knutpunkt utvecklas

Inte långt från Sundbybergs centrum, mellan villaområdet Duvbo och den nybyggda stadsdelen Stora Ursvik, ligger Rissne. Bygget av brf Stadshuslunden utgör startskottet för den fortsatta utvecklingen av denna Sundbybergs grönaste stadsdel. Nya bostäder och verksamheter ska göra Rissne mer varierat, levande och ännu mer attraktivt att bo i.

Stadshuslunden ligger i bästa läge på Kavallerivägen, som nu omvandlas till stadsgata och blir ett viktigt, livfullt stråk upp mot Rissne torg och tunnelbanan. Samtidigt blir parkmarken kvar inpå knuten på andra sidan kvarteret. Här hittar du ditt perfekta, vardagssmarta boende med lokalt stadsliv, nära till naturen och utmärkta kommunikationer.

Kommunikationer som underlättar vardagen

Rissne är en stadsdel med närmast oförskämt bra läge. Det är
nära till både den lokala stadskärnan i Sundbybergs centrum och
all tänkbar inomhusshopping i Bromma Blocks. Redan i dag är
kommunikationerna mycket goda. Till T-Centralen tar det en kvart med
tunnelbanan och med bilen tar man sig via intilliggande Ulvsundavägen
lätt vidare till E18 och E4 eller in till centrala Stockholm. Via
närliggande Bromma flygplats finns hela världen nära.

Den kommande utvecklingen av Rissne innefattar utbyggnaden av
tvärbanan från Ulvsunda till Ursvik (planerad trafikstart 2021), Kista
och Helenelund (planerad trafikstart 2023). Tvärbanan förbättrar
kommunikationerna ytterligare samtidigt som Rissne torg blir en ny
knutpunkt för resande som byter mellan tunnelbanan och tvärbanan.

Attraktiv stadsmiljö och förädlade grönytor

Bygget av brf Stadshuslunden är inledningen på en omvandling av
Rissne till en mer varierad stadsdel. Här tillskapas fler bostäder, såväl
radhus som bostadsrätter och hyresrätter. Med fler butiker, ökad
service och trivsamma mötesplatser skapas en attraktivare livsmiljö. All
ny bebyggelse kommer att hålla hög arkitektonisk nivå.

När vägar som Kavallerivägen och Rissneleden görs om till trivsamma
stadsgator tillkommer nya, tydliga och trygga gatumiljöer där man
vill vistas och bo. Samtidigt förblir Rissne, trots tillväxten och sin
nya stadsmässighet, en grön stadsdel där grönytorna kommer att
förädlas ytterligare.

Vill du bo i Stadshuslunden?